Effectieve interacties voor beter hoger onderwijs

Hoe zorgt u ervoor dat uw opleiding goed voor het voetlicht komt tijdens een auditdag?

Hoe voert u als auditor adequate panelgesprekken?

Hoe zorgt u ervoor dat alle studenten in de klas aan het leren zijn?

Wat te doen met ongemotiveerde studenten in uw klas?

AL helpt u graag verder naar een antwoord op deze en andere vragen. AL traint en adviseert managers en docenten in het hoger onderwijs op het gebied van audits en didactiek. Meer weten? Kijk dan verder op deze site, neem direct contact met AL of lees mijn blog met didactische lessen voor docenten.

Contact

Alard Joosten
Maliesingel 9

3581 BB Utrecht
06 39575550
alard.joosten@altraining.nl
KvK 61673137
IBAN:  NL 93 INGB 0678 2582 36

Alard Joosten

Auditees

Tijdens een audit staat er voor uw opleiding veel op het spel. U heeft als manager weinig invloed op hoe de verschillende panels zich gedragen tijdens een auditdag:  

 • Panels vertellen verschillende, soms tegenstrijdige, verhalen over de opleiding;
 • Panels rapporteren soms negatieve incidenten;
 • De deelnemers treden niet als een gezamenlijk panel op.

Dit heeft effecten op de beleving en de uitkomst van een audit. Herkenbaar?

Hoe kunt u ervoor zorgen dat de panels goed voorbereid zijn? AL biedt u trainingen op het gebied van panelgesprekken. Na afloop van de training reageren deelnemers adequaat en overtuigend in een panelgesprek en opereren zij ook als een gezamenlijk panel. Bovendien reageren de verschillende panels consistent.

Auditoren

Als auditor heeft u een belangrijke taak op de auditdag. Maar hoe voert u de panelgesprekken zó, dat u tot een gefundeerd oordeel over de opleiding komt? Panelgesprekken kunnen behoorlijk lastig zijn:

 • Auditees die gedurende lange tijd aan het woord zijn en blijven;
 • Auditees die wollig en weinig to-the-point zijn;
 • Auditees die nauwelijks aan het woord zijn.

Dit heeft effecten op het oordeel dat u geeft over de opleiding. Herkenbaar?

Hoe kunt u er als auditor nu voor zorgen dat u een panelgesprek creëert waarin ú effectief regie voert? AL biedt u trainingen op het gebied van interviewtechnieken, regie voeren, een diagnosemodel toepassen en feedback geven .

Na afloop van de training voert u een panelgesprek waarin u de regie heeft. U vraagt adequaat door en u interrumpeert vriendelijk.

Oefen de audit met een proefvisitatie

AL ensceneert ook proefvisitaties, waardoor u goed voorbereid bent op een audit, aan welke kant van de tafel u ook zit. Door een proefvisitatie is de spanning bij de echte audit minder groot en zijn beide partijen scherper.

“De training van Alard was zinvol, deskundig en leuk, met een afwisselend programma. Daarbij heeft Alard het vermogen om je mee te nemen in een denkwijze en je tegelijk een spiegel voor te houden. “

"Alard Joosten zet alle betrokkenen stevig in hun rol en oefent gesprekken ter voorbereiding op de auditdag. Na afloop voel je je verbonden met je team en ga je de audit met vertrouwen tegemoet.”

"Voor de interne auditorenpool van Inholland heeft Alard een training 'interviewtechnieken' verzorgd. De deelnemers hebben deze training als waardevol ervaren doordat Alard zijn inhoudelijke accreditatie deskundigheid combineert met zijn expertise op het gebied van communicatieve vaardigheden."

“Ik vind dat teams die door Alard zijn voorbereid, met juiste kennis van inhoud en proces audits ingaan.”

“Als trainer maakt Alard je ervan bewust dat wát je zegt en hoé je het zegt op een lijn moet zitten.”

“Alard geeft adequate en constructieve feedback.”

Alard begeleidde ons team professioneel, met persoonlijke aandacht en - niet onbelangrijk - met humor.”

“Alard snijdt door tot de essentie van het onderwerp.”

U bent goed in uw vak en u geeft daar les in. Soms zijn lessituaties lastig omdat sommige studenten energie vreten:

 • Studenten die te laat komen;
 • Studenten die niet aan het werk gaan wanneer u ze een opdracht geeft;
 • Studenten die vaak met hun mobieltjes bezig zijn.

Herkenbaar?

Hoe creëert u als docent een situatie waarin de hele groep aan het leren is?Artikel ‘Studenten verleiden tot leren’

AL biedt trainingen en videocoaching voor zowel individuele docenten als docententeams op het gebied van klasseninteractie, begeleiding van studentgroepen en begeleiding van individuele studenten.  Na afloop staat u steviger in uw rol als docent/begeleider en creëert u leersituaties waarin studenten een maximale leerwinst behalen.

Ik werk als zelfstandig trainer en adviseur voor managers en docenten in het hoger onderwijs op het gebied van gespreksvoering. Of het nu gaat om een vraag van u als individuele docent, een vraag van u als manager of een vraag die een geheel opleidingsteam betreft, ik bied u een op maat gemaakt antwoord. Daarbij werk ik altijd praktijkgericht, vanuit plezier, verbinding en verantwoordelijkheid.

Praktijkgericht

Uw werkpraktijk is het uitgangspunt voor mij. Ik werk het liefst in uw praktijk door gespreksituaties op video op te nemen. Of we bootsen uw praktijk zo goed mogelijk na in een interventie zoals een training. Mijn doel is dat u direct verbeteringen in uw praktijk kunt toepassen. Dit doe ik door verschillende middelen in te zetten, afhankelijk van de interventie en de situatie. Ik werk onder meer met praktijkopdrachten, (begeleide) intervisie, terugkomdagen en e-coaching.

Plezier

Ik werk vanuit plezier. Humor is een belangrijk element van mijn werkwijze. Immers, waar gelachen wordt, wordt geleerd! En dit draagt bij aan het creëren van optimale interacties.

Verbinding

Ik vind verbinding op twee aspecten van belang. Ten eerste gaat het mij om de verbinding met u als professional in uw beroepspraktijk en de lastige situaties die u daarin tegenkomt. Afhankelijk van de situatie, voeg ik een model of werkwijze toe aan uw bestaande gedragsrepertoire. Zo krijgt u meer vaardigheden en meer houvast in uw handelen. U oefent met nieuw gedrag, waardoor u ervaart dat dit een gunstig effect heeft. Ten tweede gaat het mij om de verbinding met u als mens, zodat u zich gehoord en begrepen voelt.

Verantwoordelijkheid

Belangrijk vind ik ieders verantwoordelijkheid. U bent verantwoordelijk voor uw gedrag en u heeft daarmee ook een keuze voor verandering. Ik ben verantwoordelijk om u daarbij optimaal te ondersteunen en te begeleiden, en u de mogelijkheden voor verandering aan te reiken.


Alard Joosten

AL staat voor ALard Joosten.

Gesprekken tussen mensen boeien mij al gedurende mijn hele loopbaan.

De kiem is hiervoor gelegd tijdens mijn studie Nederlands, waarbij ik mij gespecialiseerd heb in mondelinge interactie. Vervolgens is deze kiem verder ontsproten tijdens mijn promotieonderzoek naar huisarts-patiëntgesprekken.
Deze kennis heb ik in de jaren daarna omgezet in praktische vaardigheidstrainingen die ik gaf als docent mondelinge communicatie op verschillende universiteiten en de Hogeschool Utrecht.
Als docent en later als opleidingsmanager raakte ik gefascineerd door de verschillen in didactische aanpak en de effecten daarvan op studenten. Ik ben mij vervolgens gaan certificeren als trainer en heb mijn eigen trainingsbedrijf opgezet.

Bovendien raakte ik als opleidingsmanager geïnteresseerd in het hele proces van accreditaties van opleidingen, mede vanwege de belangen die daarbij spelen. Ik heb mij een aantal jaren beziggehouden met in- en externe audits van diverse opleidingen en kenniscentra, die ik zowel inhoudelijk als procesmatig begeleid heb.
Ook daarbij was ik zeer geboeid door de panelgesprekken op de auditdagen die een belangrijk onderdeel zijn in de beoordeling. Ik bereidde de gespreksdeelnemers op de audit voor, waardoor zij adequaat en overtuigend konden handelen tijdens deze gesprekken.

Mijn focus ligt altijd op het vergroten van de vaardigheden van gespreksdeelnemers waardoor zij gesprekken met effect kunnen creëren.  Ik combineer daarbij mijn vakinhoudelijke kennis met mijn praktijkervaring op het gebied van audits en lesgeven.

Opdrachtgevers hoger onderwijs:

 • Hogeschool Avans
 • Hogeschool Inholland
 • Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
 • Hogeschool Utrecht
 • Hogeschool Windesheim

Andere opdrachtgevers:

 • Academisch Medisch Centrum Amsterdam
 • Museum Catharijneconvent Utrecht
 • Cornhert Gymnasium Gouda
 • Gemeentelijke Brandweer Zwolle
 • Nederlands Huisartsen Genootschap
 • NIBRA Apeldoorn

Is uw interesse gewekt, heeft u een vraag of wilt u direct kennismaken tijdens een
vrijblijvend (intake)gesprek? Neem dan contact met mij op.

Alard Joosten
Maliesingel 9
3581 BB Utrecht
06 39575550
alard.joosten@altraining.nl
KvK 61673137
IBAN:  NL 93 INGB 0678 2582 36

CRKBO_Docent

“Alard is aan de ene kant erg down to earth, praktisch en doelgericht, aan de andere kant ook sprankelend en energiegevend.”

“Alard creëert een prettige sfeer. Ik kom altijd uit een dergelijke sessie met een gevoel van trots.”

“Alard levert het hele pakket, inclusief voorbereiding en nazorg.”

“Alard weet door zijn optreden een open en ontspannen sfeer neer te zetten, waardoor ik mij erg op m'n gemak voelde.”